[googlefb450ab542347016.html]

Fluidisatie systemen

 Fluidisatie systemen voor producten met minder goede stromings eigenschappen, om de conveyor-installatie te optimaliseren, of de ladingcapaciteit & energieverbruik gunstig te beinvloeden.

Bij punt 1 wordt dan atmosferische lucht toegevoegd, bij punt 2 eveneens naar behoefte, om de installatie perfect & optimaal in te stellen.

Toepassingen Fluidisatie systemen.

  • Plaatsing onder een BIGBAG frame.
  • Plaatsing onder een vulkontainer.
  • In combinatie met een pause/puls perslucht
  • Persluchtvoeding bij de opstartfase
  • Transport van lastige poeders
  • Persluchtvoeding bij de opstartfase
  • Het opgang brengen van de materiaalstroom

Fluidisatiehoppers voor poeders

Naast het toevoeren van bulkmateriaal, speelt ook nog een ander aspect, namelijk het rendement  lees vullingsgraad van de vacuumconveyor.
Nevenstaande hopper heeft een wetenschappelijk gekozen  bouwvorm, welke een optimale productflow waarborgt, en daardoor de capaciteit van de vacuumconveyor verhoogt.

Toevoer systeem voor vacuumconveyors
Hopper voor lastige poeder bulkstoffen

Fluidisatie hopper met optimale bouwvorm, steilhoeken,conusvormen  en afwerking.
NOTE: geen virbroschijven of kloppers nodig laughing

Toevoer systemen vacuumconveyors
Beluchtingschijven voor pneumatisch transport